Geert

Wie is Geert?Beste Genkenaar, sta me toe mij even kort voor te stellen.


Geert Reyskens, geboren en getogen Genkenaar, afkomstig uit een gezin van 7 kinderen, gelukkig getrouwd met Petra, papa van twee prachtige dochters Katrien en Ulrike en goede vriend van mijn oogappels Do, Loua & Zion.


Ik ben al jaren actief in de Genkse politiek en waarom ik dat wil blijven doen, verneemt u hier.


Als jonge gast was ik misdienaar in de parochie van Termien en deed ik geregeld mijn ronde als “facteurke” van het Parochienieuws. Speelplein Rammenas, nu het Matenpleintje, was een constante doorheen mijn jeugd: eerst als lid, later als leider en hoofdleider. Naast speelpleinwerking hield ik me ook bezig met zwemmen, fietsen en lopen. Toen al bleek sport en jeugdwerking een ware passie te zijn. Deze passie bleef ik behouden tijdens mijn studiejaren. Ik voelde me altijd betrokken bij het lot van anderen. Mijn studiekeuze viel op verpleegkunde en na het succesvol behalen van dit diploma aan de KHLIM, behaalde ik later nog de bachelor in de psychiatrische verpleegkunde en een postgraduaat in de module persoonlijkheidsstoornissen, angst- en verslavingszorg. Tevens volgde ik een opleiding in het werken met problematische gezinnen. Op sportief vlak bleef ik gepassioneerd trainen en behaalde ik mijn Hoger Reddersbrevet.


Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 bleef ik op mijn honger zitten en ik vatte terug hogere studies aan op de UCLL. Met mijn stoute schoenen behaalde ik het postgraduaat in de seksuologische hulpverlening en mijn eindwerk behaalde een hoge onderscheiding. Met als onderwerp  “Het thema genderdysforie als zorgvraag in de behandeling van een patiënt met een Borderlinepersoonlijkheidsstoornis”. Vaak word ik gevraagd op bijscholingen om mijn eindwerk voor te stellen. Tevens ben ik opgenomen in het register als seksuologische hulpverlener.


Momenteel ben ik tewerkgesteld als verpleegkundige en seksuologische hulpverlener in een psychiatrich ziekenhuis op een afdeling voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Ik ben een moderne hulpverlener en bij de digitalisatie van patiëntengegevens ben ik nauw verbonden met de opbouw van het electronisch patiëntendossier.


Wil je een rondje meelopen? Dat kan! Ik loop regelmatig rondjes op de Finse piste van het sportcentrum, in de Maten of op de Melberg. Af en toe evalueer ik mezelf en neem ik deel aan loopwedstrijden: Genk Loopt, Dwars door Hasselt, Victors Cup en nog vele anderen. Google mijn naam en mijn looptijden zijn beschikbaar. Wie zin heeft om een paar baantjes mee te zwemmen kan dat altijd in het Genkse sportcentrum.


In het Genkse vereningingsleven heb ik een verbinding met Turnkring Desem-Harop, de wijkwerking in Termien en de Fietsersbond.


Jaarlijks fiets ik gepassioneerd 12500 km met een hippe fixie gecombineerd met een koersfiets. Mijn woon-werkverkeer doe ik voor 50% met de koersfiets. Tijdens de wintermaanden ben ik een spoorgebruiker. Deze combinatie doe ik heel bewust omdat ik duurzaamheid, ecologie maar ook de fiets als Vlaamse cultuurtraditie eer en persoonlijk wil uitdragen.
Tot weldra!
Geert Reyskens