April 2020

Bestrijding en aanpak van corona in de Genkse zorg.

De grootschalige Covid-19 uitbraak is geen eenmalige gebeurtenis maar een langdurige calamiteit. De infectiegolf kan enkele maanden aanhouden en zelfs herhaald optreden (lichtknop-effect).


Wat is de gevoerde bestrijdingsstrategie in de Genkse zorginstellingen?
- Ziekenhuizen
- Woonzorgcentra
- Jeugdinstellingen
- Voorzieningen voor personen met een beperking
- Geestelijke gezondheidszorg


Maar ook voor:
- Geïsoleerde ouderen
- De thuiszorgdiensten
- Alleenstaanden
- Kwetsbare groepen en personen


Het verblijf of werken in een Genkse zorginstelling dient veilig te zijn. Wat zeggen de de cijfers? Aantal besmette bewoners – patiënten – zorgverleners?
Bestaat er voldoende materiaal om de pandemie te bestijden?

Binnen de WZC, onder andere het ZOG, was en is er commotie over de gebrekkige bescherming van de werknemer. Een tekort aan beschermend materiaal wordt aangegeven. Dit geeft een verhoogde kans op besmetting bij zorgvrager en -verlener. Als zorgverlener moet men de oorlog in gaan zonder afweer en wapens. Het personeel moet beschermd zijn om goede zorg te kunnen verlenen.


Welk samenwerkingsverband bestaat er binnen het Genkse zorglandschap (ZOL- WZC -thuisverpleging - huisartsen - instellingen -…) om de crisis aan te pakken?
We moeten materiaal hebben om de pandemie te bestrijden. Mondmaskers, handschoenen, beschermende kledij, ontsmettingsproducten en diagnosetests moeten doeltreffend toegekend worden, dit met beperkte voorraden.


Welke slimme keuzes maakt Genk? Is er voldoende beschermingsmateriaal voor de eerstelijnsgezondheidwerkers? Op welke basis wordt dit materiaal verdeeld? Wat is het gevoerde beleid in de WZC met opname – doorverwijzing – mutatie van senioren?
De coronamaatregelen stellen de digitale kloof op scherp. Sinds we massaal thuis moeten blijven en fysiek contact met anderen moeten vermijden, wordt digitaal als dé oplossing gezien. Hierdoor wordt de digitale ongelijkheid nog veel duidelijker.


Hoe gaan we we de digitale noden in kaart brengen en oplossingen zoeken?
Ik vraag een budget van de voorziene middelen van geannuleerde stadsactiviteiten te investeren voor kwetsbare Genkenaren die getroffen zijn door de huidge gezondheidscrisis en te investeren in een efficiënte bestrijding van de pandemie.


Hoe ver staat het met het eerder aangekondigde schakelzorgcentrum in het M-hotel?

Daar het schakelzorgcentrum een belangrijke partner wordt om de tijdelijke overbelasting in ziekenhuizen te ontlasten.
Geert Reyskens, Raadslid N-VA Genk