April 2021

Tussenkomst Genk App


Wij willen mee inzetten voor een verdere digitalisatie met de ontwikkeling van een Genkse stadsapplicatie.

Ik wil hierbij meegeven:

  1. Dat er een brede testomgeving gecrëeerd wordt met Genkenaren om de gebruiksvriendelijkheid en de kwaliteit te toetsen alvorens de app op de markt komt.
  2. Het is belangrijk dat de app de gestelde verwachtingen inlost van het voorafgaand communicatieplan. Komt de app niet tegemoet aan de verwachtingen wordt de app onmiddellijk verwijderd na installatie. De user/gebruiker gaat de app ervaren als digitale ballast op de smartphone. (dit is de taal van een web-ontwikkelaar). De app moet efficiënt werken na installatie!
  3. De app dient gebruiksvriendelijk te zijn van 18 tot 88 jaar.
  4. Tools als reservatie van C-mine, balieplein, sporthallen maar ook zwemmen dient in de app ontwikkeld te worden. Het Sport in Genk  Park gebruikt Kwandoo wat zijn tijd echt voor bij is. Een stevige Genk App kan voor de Genkenaar een echte verbetering zijn.

 

 

 

Nieuwe borden sluikstorten/zwerfvuil in Genk.

Overal waar ik fiets langs Vlaamse wegen kom ik het bordje “netjes opgeruimd” tegen.

Dit kaderend in sensibilisatiecampagnes rondom zwerfvuil.

Het is belangrijk dat we ons afval niet op de grond gooien, maar wel in de vuilnisbak werpen of dat je het afval mee naar huis neemt.

De impact van zwerfvuil op het milieu en daarbij horende kosten zijn enorm.

In Genk zijn er vele vrijwilligers (150) die in de wijken en het centrum heel wat slingervuil oprapen.

 

Vraagstelling:

 

  1. Dat op elke plaats waar vrijwilligers zwerfvuil opruimen ook een oproep gedaan wordt om het netjes te houden met bordje en tekst:

             “ Wij houden het proper, jij toch ook?”

Dit is een minimale financiële kost waarbij je de opruimer respecteert en de omgeving sensibiliseert.

Het feit dat Genkenaren in actie treden en niet één of andere anonieme dienst, maakt dat voorbijgangers minder snel afval zullen achter laten.

 

     2. Hoeveel lokale VTE handhavers zijn ingezet om het zwerfvuil te bedwingen. Welke instrumenten worden gehanteerd om deze openbare overlast aan             te pakken.


Hieronder een foto ter verduidelijking:
Bijkomend agendapunt voor de  gemeenteraad van 20 april 2021:

 

Vraag aan de meerderheid om in te tekenen voor de subsidies aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentewegen 

De Vlaamse Regering is een bondgenoot van alle lokale besturen die schoolomgevingen veiliger willen maken. Nu wil ze lokale besturen ook ondersteunen in het veiliger maken van schoolroutes langs gemeentewegen. Daarom lanceert ze een subsidieoproep van 15 miljoen euro.

Wij kunnen als stad een subsidie aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentewegen verbeteren. De subsidie is gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.

 

Projecten die in aanmerking komen:

·        De projecten liggen langs een schoolroute.

·        De focus ligt op het veiliger maken van de schoolroute voor kwetsbare weggebruikers.

 

De volgende uitgaven komen in aanmerking:

·        Verkeerssignalisatie: verkeersborden, wegmarkeringen, attentiepalen, verlichting…;

·        Infrastructurele maatregelen: een verbreding van het voetpad, een oversteekplaats, fietssuggestiestroken, fietspaden, rijbaankussen;

·        Het plaatsen en instellen van trajectcontrole op gemeentelijke wegen;

·        Huurovereenkomst van maximaal 3 opeenvolgende jaren voor hardware van scan- en beloningssystemen.

 

Wij krijgen als stad de mogelijkheid om de 6 toegekende maar nog niet bepaalde schoolroutes te spreiden over de 2 kalenderjaren 2021 en 2022.

 

Ik vraag aan de meerderheid om in te tekenen op deze subsidieoproep en bottom-up te werken met scholen, ouderraden, fietsersbond en de wijkverenigingen om aanvragen stevig te motiveren.

Voorbeelden van onveilige schoolroutes zijn:

-        Omgeving Winterslag: Noordlaan en Zonhoverweg

-        Genk-Centrum: Europalaan – Bochtlaan – Winterslagstraat - Grotestraat - Nieuwstraat

-        Termien: Dominikanenlaan – De Schom – Slagmolenweg

-        Sledderlo: Sledderlo(weg), Brandweg

-        Boxbergheide: De Brem – Landwaartslaan

-        Waterschei:  brede omgeving Stalenstraat

-        Hoevenzavel: Halmstraat

 

Immers een aangename en veilige weg naar school ligt zo voor elke Genkse leerling in bereik.

 


European Disability Card (EDC) – Ook gebruiken bij hulpverleners. 

De EDC is een officiële kaart die aangevraagd kan worden bij de Belgische instellingen bevoegd voor het integratiebeleid voor personen met een handicap. Die de toegang van deze personen tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert. Deze EDC moet dienen als bewijs van een niet zichtbare beperking (bvb autisme, schizofrenie, Gilles de la Tourette…) 

De EDC is officieel erkend in 8 Europese landen, nl Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië, Roemenië en België. Op 3 maart stelde de Europese commissie haar For the rights of persons with Disabilities 2021-2023 voor en zijn heel optimistisch om het geheel door alle Europese lidstaten te laten erkennen. In de federale regering wordt dit ook ondersteund. 

De kaarthouder heeft niet meer rechten of plichten door het bezit hiervan dan andere burgers, de kaarthouder kan wel begrip vragen voor zijn beperking en pijnlijke situaties vermijden.  

Deze EDC kan nuttig zijn bij een tussenkomst van orde – of hulpdiensten. Zo kan deze kaart hun helpen bij het beoordelen van tussenkomst met een kaarthouder. Dit kan een juister beeld geven van de context. 

Daar de kennis over de EDC nog beperkt is kan dit zorgen voor misinterpretaties. Zo kunnen personen met een beperking niet ernstig genomen worden door orde – of hulpdiensten. Daar ze worden aanzien als ‘’dronken’’ of zich ‘’bizar’’ gedragen als gevolg van hun beperking. Bij het aanbieden van de EDC kan de kaarthouder duidelijkheid geven over zijn gedrag en zo pijnlijke situaties voorkomen. 

Marleen Vrancken van onze fractie heeft hier in het verleden ook al een tussenkomst over gebracht. 

 

  1. Is Genk al lid van de European DisabilityCard via FOD Sociale Zaken?
  2. Gaat Genk ook vragen aan de politiezone CARMA  en de Brandweerzone Oost-Limburg om zich officieel partner te maken van EDC via FOD sociale zaken? 
  3. Heeft Genk als organisator van evenementen, deze kaart al erkend?
  4. Welke acties heeft Genk ondernomen zodat verenigingen het gebruik van de kaart integreren in hun beleid?
  5. Wat is het communicatieplan van Genk naar hulpdiensten en verenigingen over het bestaan van de EDC?

 

Tot slotte, maak de EDC alom bekend bij de Genkenaren!