Augustus 2021

Schriftelijke vraag
Datum vraag: 1 augustus 2021
Onderwerp: stavaza ontwikkeling MTB parcours
Raadslid: Geert Reyskens
Vraag
Wat is het standpunt van de Stad Genk betreffende het bosrijk gebied tussen de Westerring en de Sint-Martensbergstraat naar aanleiding van de ontwikkeling van een mountainbikeparcours.
Dit gebied (Sint-Martensberg) ligt op de flank van het Kempisch plateau, tussen de Dorpsbeek en de Stiemerbeek. Je vindt hier een mozaïek van dennen, eiken en stukjes heide. Het is een gebied vlakbij het centrum en het Heikneuterpad loopt hier door.


Een landschapswijziging voltrekt zich. Recreanten leggen een uitstrekkend MTB-parcours aan. Dit op een professionele wijze met niveauverschillen, stevige afdalingen met bochten en uit het zand opgebouwde downhill. Het parcours is aantrekkelijk aangelegd en trekt MTB aan uit binnen – en buitenland. Kampeerwagens staan in de omgeving geparkeerd, op sociale media trekt het parcours veel aandacht. Ook is er beschutting aangelegd met BBQ en een ton voor afval is er voorzien.


Genk ontwikkelt zich als een rasechte MTB-stad. De waardering over de officiële parcours is positief.


Ik had graag de visie, de attitude van het Stadsbestuur gekend aangaande het parcours Sint- Martensberg.


- Is voor dit parcours een toestemming voor ontwikkeling gegeven?
- Hoe gaat de stad om met de ontwikkeling van dit parcours? Past dit in de verdere uitbouw van MTB in Genk?
- De omwonenden ervaren dit parcours als moeilijk beheersbaar en in omvang toenemend (bomenkap) en ook als onveilig (BBQ in een bos…). Hoe hanteert het stadsbestuur de elementen van de omgeving?


Ter verduidelijking heb ik enkele foto’s toegevoegd.


Antwoord
Dit parcours is geen officieel parcours waarvoor dan ook geen expliciete toelating is gegeven. Het is er niet gekomen op vraag van de stad Genk of een andere instantie. Integendeel, de aanleg ervan is spontaan gegroeid vanuit een burgerinitiatief, een groep enthousiaste mountainbikers die nog een mogelijkheid zochten om hun sport te beoefenen. Het terrein leent zich, gezien de hellingen, uitstekend om een downhill op aan te leggen.


Na een overleg in 2018 met enkele gebruikers, de stad, de wijkmanager en de eigenaar van het grootste deel van het terrein (Junitas- via een erfpacht van het decanaat) werd ev. geopperd om het terrein op te ruimen samen met een aantal werken die Junitas nog moest uitvoeren op hun terrein. Aangezien er evenwel geen klachten binnenkwamen bij de eigenaar hebben zij beslist om deze activiteit te gedogen.


Dit is tot op vandaag nog steeds het geval. (tel. contact met mevr. Ellen Renson directrice Junitas). De gebruikers nemen hun afval mee en verzamelen het zwerfvuil op regelmatige tijdstippen.

Voor het aanleggen van springschansen, rampen en verstevigingen wordt enkel gebruik gemaakt van ter plaatse omgevallen en omgewaaide bomen.


De preventieverantwoordelijke van Junitas doet occasioneel controle op het terrein en heeft de jongeren er al enkele keren op gewezen dat het maken van een open vuur verboden is in de bossen. Ongetwijfeld zal er minder druk zijn op dit circuit indien er een betere spreiding van soortgelijke initiatieven komt.


Indien deze alternatieven gerealiseerd zijn kan overwogen worden om dit parcours af te bouwen.


De visie van de stad ten aanzien van mountainbike is dat deze sport een belangrijke plaats inneemt in de ontwikkelingen van natuurgebonden sporten in onze stad naast andere sporten zoals natuurlopen, oriëntatieloop, adventure races, ontwikkeling van Finse pistes enz… Reeds een aantal jaren bestaat er een populaire vaste cross country- route in Genk opgedeeld in een
kortere lus van 16 km. en een langere lus van 43 km.


Er zijn plannen om de verbinding te maken met het mountainbikeparcours Duinengordel en met demountainbikeroute Nationaal Park Hoge Kempen via het gebied van de Klaverberg in de omgeving van de terril van Waterschei. Dit verruimt de mogelijkheden voor diegenen die de marathon mountainbikediscipline willen beoefenen.


Initiaties en de freeride- discipline kunnen aan bod komen op het bikepark Kattevenia (Sport Vlaanderen). Dit parcours wordt momenteel nog verder uitgebouwd. Trail en downhill parcoursen kunnen op termijn ev. opgenomen worden in de plannen bij het ontwikkelen van de recreatieve faciliteiten op de terril van Winterslag.