Februari 2021

Schriftelijke vraagstelling: oppuntstelling reserveringssysteem Zwembad Genk


Al eerder heb ik met Schepen Kathleen Parthoens gecommuniceerd over het moeilijke systeem van reserveren voor het zwembad. In overleg met de betrokken schepen is er een annuleringsknop gekomen als een reservatie onmogelijk wordt. Een noodzakelijke verbetering!

Eens ter plaatse loopt het systeem prima. Deelnemerslijsten worden gehanteerd. Duidelijke bewegwijzering. Coronaproof zonder meer.

Als raadslid en regelmatig zwemmer ben ik een aanspreekmoment van het zwembad, ik blijf vele + en - reacties krijgen op het reserveringssysteem. 

 

Er is nog marge voor verbetering:

 • De bevestigingsmail die na reservatie toekomt vermeld enkel de orderbevestiging. Niet de dag of uur van afspraak. De bijlage dient gedownload te worden om het dag en uur van de afspraak te weten. (Omslachtig...)
 • Je krijgt geen sms wanneer je verwacht wordt. Risico dat zwemmers niet komen opdagen door vergetelheid.
 • Reservaties moeten niet betaald worden. Regelmatig worden reservaties niet geannuleerd!!!
 • Er bestaan zwemblokken van meer dan 1 uur.   Je kan meer zwemmers tevredenstellen door alle blokken gelijk te stellen met 1 uur (in praktijk 50 minuten). Bv zondagochtend bestaat de blok van 08:00 tot 10:00, na 09:00 vertrekken de meeste zwemmers. Zeker met de (verlengde) krokusvakantie in aantocht lijken mij meer zwemuren aan te raden.
 • Door de huidige pandemie is er weinig mogelijkheid tot vrijetijdsbesteding. Open het zwembad op zondagnamiddag zoals een echte toeristische centrumstad!
 • Stad Genk heeft een modern zwembad, een stevige ploeg van mensen die het zwembad uitbaat, koppel hierbij een App om reservaties mogelijk te maken.

 
Graag verduidelijking over de uitrol van het vaccinatiecentrum en de toepassing van de vaccinatiestrategie.

Als oppositie zijn wij niet betrokken geweest bij de organisatie van het vaccinatiecentrum.

Een niet verbindende opstelling van de meerderheid tijdens deze gezondheidscrisis.

 

De kernvraag is: krijgt Genk een supergeordend en gedigitaliseerd vaccinatiecentrum, met vrijwilligers die de mensen bij iedere stap begeleiden en tenslotte een armbandje krijgen “ik ben ingeënt”?

 

 1. Je krijgt gefaseerd een uitnodiging per brief, mail of sms en er bestaat de mogelijkheid om te bevestigen, te verplaatsen of te annuleren. Daar de vaccinatie gefaseerd verloopt gaan de uitnodigingen ook verspreid in tijd toekomen bij de mensen. Een stevig communicatieplan is hierbij onontbeerlijk.
 2. Uit wat bestaat de procedure van aanmelding tot verlaten van het vaccinatiecentrum?
 3. De timing van de vaccinatie is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid vaccins. Welke voorraad is er? Is er zicht op nieuwe leveringen? Welk merkvaccin wordt geleverd? Graag een tijdslijn?
 4. Hoeveel vaccinatielijnen bestaan er? Wat is de capaciteit van een vaccinatielijn?
 5. Een vaccinatiecentrum is tevens een logistiek gebeuren; wie zijn de partners en uit wat bestaan de opdrachten? Wordt de Event Confederation betrokken? Wordt de lokale horeca betrokken (cafetariagebeuren voor de medewerkers?).
 6. Wanneer start de vaccinatie van de 1stelijnsgezondheidswerkers zoals de thuisverpleegkundigen, de huisartsen, de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum, het veiligheidspersoneel zoals politie en brandweer?
 7. Hoe laat starten en eindigen de vaccinaties? Wordt er in het weekend gevaccineerd?
 8. Worden er mobiele teams ingezet voor personen die niet geraken in het vaccinatiecentrum?
 9. Uit wat bestaat het mobiliteitsplan? Worden er shuttles ingezet? Worden mensen beloond die met de fiets of te voet komen? Wordt er een fietsparking voorzien?
 10. Het vaccinatiecentrum wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Is er al een overzicht van hun aantal en hun taken?
 11. Is er een verkort vaccinatietraject voor personen met een beperking (zoals een mobiliteitsbeperking)
 12. Ten slotte, een vaccinatiecentrum runnen is niet gratis, wat zijn de kosten van het vaccinatiecentrum, zijn het meerkosten in de begroting, of vallen de kosten binnen de reguliere werking? Graag een financieel overzicht.

 

Alvast dank,

 

Cindy Machiels  en Geert Reyskens

Raadsleden  N-VA Genk