Juni 2021

Bijkomend agendapunt gemeenteraad 15.06.21

De digitale inschrijvingen van de zomerkampen 2021 liepen degelijk fout

De inschrijvingen voor de populaire sportkampen liep geheel in het honderd. Het inschrijvingssysteem van Stad Genk “Kwandoo” faalde. Inschrijvingen voor de sportkampen waren niet mogelijk. Het inloggen verliep ongelooflijk traag, eens in het systeem kreeg je een fatal error, inschrijvingspagina’s geraakten niet opgeladen. Uiteindelijk faalde het systeem totaal.


Het breed gecommuniceerd inschrijvingsmoment was voorzien 28-05 om 19:00. Omstreeks 21:00 was het systeem terug online. Vele ouders hadden ondertussen opgegeven om hun kind in te schrijven.


Stad Genk meet zich een smartcity aan met topdigitalisatie maar kan een een inschrijvingsmoment voor de sportkampen niet op punt krijgen. Al jarenlang hapert dit systeem. Voor ouders die hun kinderen willen inschrijven is dit steeds een stressmoment!


Het inschrijvingsrecht dat alle Genkse kinderen gelijk zijn is niet meer van tel. De digtale mogelijkheid  dat je zou binnen geraken in een spaak lopende software als Kwandoo is bepalend voor ingeschreven te worden. Dit is oneerlijk en fout.


Ouders en kinderen maken een vakantieplanning op voor een fijne opvang. Dit falend inschrijvingssysteem verhindert een planning op maat.

Via een schriftelijke vraagstelling op 19-01-2021 heb ik het ”reserveren zwemmen “dat ook via Kwandoo verloopt aangekaart als star en omslachtig.  En nog eerder (oktober 2020) heb ik met Schepen Parthoens over het  moeilijke en beperkende reservatiesysteem gemaild.

Trouwens ook het reserveren voor het zwemmen liep gelijktijdig in het honderd (ook Kwandoo).

Vraagstelling:

  • Alle Genkse jongeren zijn gelijkwaardig en moeten dezelfde kansen krijgen om ingeschreven te worden. Het gelijkrecht is geschonden. Ook al werd er via sociale media gecommuniceerd dat het systeem faalde en terug operationeel werd. Laat staan dat je dit verneemt! Niet elke ouder kan op een vrijdagavond afwachten tot het systeem terug werkt. Waarom is bij de crasch niet de keuze gemaakt voor een nieuw inschrijvingsmoment?
  • Hoe is omgegaan met de ontvreden klanten:
  • Zijn er vragen geformuleerd aan raadsleden van de meerderheid of aan derden om toch ingeschreven te worden en is hiervoor actie ondernomen?
  • Op sociale media zijn er scherpe reacties verwoord. Is er van uit de stad overlegd met die personen in verband met de status van hun inschrijving?
  • Hoe komt dat bij het niet bevestigen van reservatie (mensen haakten af tijdens het reserveren) dat de dag nadien het “winkelmandje” toch gevuld was?
  • Gaat de stad een kwalitatief en een effciënt digitaal platform aankopen om te voorkomen dat dergelijk scenario zich herhaald?