Persbericht mei 2021

Inschrijvingen sportkampen zomer 2021 kennen een valse start!

 

De inschrijvingen voor de populaire sportkampen liep geheel in het honderd. Het inschrijvingssysteem van Stad Genk “Kwandoo” faalde. Inschrijvingen voor de sportkampen waren niet mogelijk. Het inloggen verliep ongelooflijk traag, eens in het systeem kreeg je een fatal error, inschrijvingspagina’s geraakten niet opgeladen. Uiteindelijk faalde het systeem totaal.


Het breed gecommuniceerd inschrijvingsmoment was voorzien 28-05 om 19:00. Omstreeks 21:00 was het systeem terug online! Vele ouders hebben ondertussen opgegeven om in te schrijven.


Schrijnend voor een moderne digitale stad!


Stad Genk meet zich een smartcity aan met topdigitalisatie maar kan een inschrijvingsmoment voor de sportkampen niet op punt krijgen. Al jarenlang hapert dit systeem. Voor ouders die hun kinderen willen inschrijven is dit steeds een stressmoment!


Het inschrijvingsrecht dat alle Genkse kinderen gelijk zijn is niet meer van tel. De digtale kans dat je binnen geraakt in het systeem is bepalend om ingeschreven te worden. Hoe oneerlijk!


Ouders en kinderen maken een vakantieplanning op voor een fijne opvang in de vakantie, deze meerderheid en hun falend inschrijvingssysteem verhinderen dit.


Geert Reyskens heeft overlegd met Wim Dries en heeft gevraagd bij een valse start te herstarten met een nieuw te bepalen datum. Dit is eerlijk! Alle  jongeren en hun ouders  moeten evenveel kansen hiertoe krijgen. Dit voorstel heeft Wim Dries verworpen.


Geert Reyskens heeft via een schriftelijke vraagstelling het Kwandoo-inschrijvingssysteem al  eerder aangekaart als log, verouderd en niet gebruiksvriendelijk. De input vanuit de oppositie wordt niet gebruikt. Trouwens ook het reserveren voor het zwemmen vanavond liep gelijktijdig in het honderd (ook Kwandoo).

Het is zoals de digitale gemeenteraad een fatal error!

 

 

Zuhal Demir,

Marleen Vrancken  0486 691 362

Geert Reyskens  0496 372 967