September 2021

Agendapunt 20 -21 -22

Het realiseren van een groep gebouwen (ateliers, toonruimte en tijdelijk verblijf) op de C-Mine site voor de gecombineerde activiteiten van CIAP vzw en FLACC vzw in samenwerking met de stad Genk. Perceel 1: Algemene bouw, omgevingsaanleg en coördinatieopdracht - Lastvoorwaarden en gunningswijze -

In 2019 hebben wij als fractie dit project mee goedgekeurd daar dit een meerwaarde is voor Genk als hotspot voor creativiteit.

 

Nu gaat de discussie over betaalbaarheid.

 

Door de ontwerper werden bestekken afgewerkt met het oog op de realisatie van een groep gebouwen (ateliers, toonruimte en tijdelijke verblijf op de C-Mine site.

 

Het voorziene totaalbudget bedraagt € 3.500.000,00

De opdracht werd opgesplitst in 3 bestekken/percelen:

Perceel 1:  Algemene bouw, omgevingsaanleg, coördinatieopdracht; (2.272.688,00 (incl. opties en btw) = 2,2MJ EURO

Perceel 2:  HVAC en sanitair, verwarming; (€ 761.994,48,00 incl. opties en btw) 760.000 Euro

Perceel 3: elektrische installatie. (€ 526.705,00 incl. btw) 500 000 Euro

 

Totaalbedrag raming basisuitvoering  + opties: € 3.358.526 (incl. btw) 3,3MJ Euro

 

Er is slechts 4% marge op het totaalbudget, minder dan € 150.000 marge op een bedrag van

 € 3 500 000. Dit is zeer krap. Onuitvoerbaar binnen deze budgetten.

 

De prijsindex van bouwmaterialen is sinds november vorig jaar gestegen met 4,3%. Op jaarbasis is dit een stijging met 13%. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelt vast dat deze prijsstijging ongezien is. 

 

Het uiteindelijk te gunnen totaalbedrag mag het goedgekeurd geplafonneerd bedrag van  de samenwerkingsovereenkomst niet overschrijden. Het project kan dan enkel nog in uitvoering gaan mits een eventuele aanpassing staat genoteerd in de bijlage.

Als je een aanpassing doet van het concept gaat de identiteit en de eigenheid aangetast worden van het concept. Er mag nooit, te nimmer geschrapt worden aan de verbinding met de Genkenaren en de gehechtheid met Winterslag! Dit wil ik hier duidelijk stellen!

 

Zelf vrees ik voor het schrappen van de gerecycleerde serrestructuur daar dit los staat van de andere gebouwen en niet kernnoodzakelijk is maar wel verbindend is met de omgeving door de semi-openstructuur.

 

Wij kiezen om ons te onthouden, niet op de inhoud  maar op te weinig financiële draagkracht om gestalte te geven aan dit concept.2021_GEM_00169 - Verkoop - Projectgrond aan de Hasseltweg – Goedkeuring


Dit project met de bouw van Supermarkt Delhaize op de Hasseltweg / Landwaartslaan botst tegen de omliggende wijken.


Het is een foute keuze van de meerderheid om geen gevolg te geven aan de recente participatiemomenten (met aanwezigheid van schepenen)  over wijkmobiliteit. Het is tijdens deze participatiemomenten waar de overlast en de onveiligheid van de Hasseltweg werd aangereikt als een ernstig mobiliteitsprobleem dat impact heeft op hun leven. Hier gaat het over de mensen en hun levenskwaliteit in hun wijk.


De Hasseltweg is oververzadigd. De bewoners van Boxbergheide – Kneipstraat – De Wennel worden gegijzeld door het te vele, te drukke, te zware en onveilige verkeer in hun leefomgeving. Hun eigen leefomgeving is niet meer bereikbaar. Sluipverkeer ontstaat bv over de Noordlaan – nieuwe verkeerstrafieken ontstaan.


De handelaren van de Landwaartslaan hebben zich als handelaarsgroep stevig georganiseerd, zij hebben hun winkels gemoderniseerd. De handelaren  hebben gestalte gegeven aan hun straat. Het is net nu die Landwaartslaan die nu onder druk komt te staan door de omliggende concurrentie van supermarkten  en door de moeilijke bereikbaarheid als gevolg van de verkeersoverlast van de Hasseltweg.


Als fractie zeggen wij neen tegen de verkoop van projectgrond voor een zoveelste supermarkt op de Hasseltweg.