April 2022

2022_GEM_00097 - Project Koninklijke Belgische Voetbalbond - Licentie- en samenwerkingsovereenkomst 'Belgian Red Courts' - Goedkeuring

Graag stand van zaken met betrekking van de vraagstelling in de commissie om een voetbalkooi in te richten op het veld van de Albrecht Rodenbachlaan (Termien) dit ter hoogte van het speeltuintje en de fitnesstoestellen. Een vraag die herhaald gesteld is geworden door de buurt.

Het grasveld op de Albrecht Rodenbachlaan  wat als voetbalveld gebruikt wordt is lager gelegen, staat bij regenweer onder water en wordt gebruikt als hondenweide wat het voetballen minder aangenaam maakt.

 

 

2022_GEM_00112 - Bestek ontharden en afkoppelen Evence Coppéelaan - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Het project Evence Coppéelaan is een toepassing van leefbuurten. Een aangenamer, gezonder en klimaatrobuust openbaar domein realiseren in woonbuurten, met meer plaats voor duurzame mobiliteit. Dit is voor onze fractie een stevig project, immers met dit project kan een buurtleven in deze omgeving terug ontstaan. Het project Evence Coppéelaan wordt maximaal ingericht vanuit het oogpunt van wandelaars en fietsers, het wordt gezond en aangenaam om in te verblijven, nodigt uit tot ontmoeting en biedt meer ruimte voor ontspanning, groen en water. Er wordt ingezet op ontharding met het ontwikkelen van een bufferbekken dat helpt om het overstorten in de Stiemerbeek te ontlasten wat absoluut nodig is.

Echter onze fractie is bekommerd over de herinrichting van het huidige en hardnekkige knelpunt Evence Coppéelaan - Winterslagstraat – Kuilenweg – Busweg – Bochtlaan. Een rondpunt is niet weerhouden daar dit de verkeersveiligheid voor de kwetsbare weggebruiker niet verbeterd. Het huidige voorstel bestaat uit een labyrint van overgangen voor fietsers en voetgangers echter de confrontatie met de auto wordt niet vermeden.

In de commissie heb ik gevraagd om Out of the Box te denken. Is een oplossing voor dit knelpunt niet een ongelijkgrondse kruising? Het ontwikkelen van een nieuwe publieke plaats, met aandacht voor duurzame dimensionering (wandel- en fietsbrug) als oplossingsgerichte aanpak voor dit verkeersknelpunt.  

 

2022_GEM_00116 - Nieuwbouw JESTER-atelier (C-mine atelier) - Actualisering bouwprojectbudget en aanpassing samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring

Ik juich de actualisering van de samenwerkingsverbintenis tussen Genk en JESTER-atelier toe op de inhoudelijke, creatieve verbintenis met het DNA-van de Stad Genk. Dit was onze vraag: een sociaal-artistiek programma dat geënt is op het DNA van de Genkenaren en een collectieve ruimte die inspeelt op de vraag naar ontmoeting en verbinding op de C-mine site.

 

Het mag geen elitaire ruimte worden waar de Genkenaar mee voor betaalt maar niet van geniet.

 

De huidige evolutie van de financiële en uiteindelijke bouwvorm van het JESTER-atelier was ons vermoeden op GR van juni 2019.  Was de gemeenteraad van juni 2019 een strategische kostenonderschatting om bewust de kosten lager voor te stellen om het project er door te krijgen?

Ik zei toen reeds: de serré gaat er nooit komen.

 

Ondanks dat wij hier een afgeslankte versie gepresenteerd krijgen (dus zonder serré, herinrichtingen, met besparingen op onder meer vloeren, schrijnwerkerij, sanitaire en elektrische installaties…) stijgen de kosten voor dit gebouw van  €3 200 000 naar een totaal van €4 176 000 met nog te verwachten forse prijsstijgingen en addendums. Hiervan betalen de Genkenaren bijna 80%.

De bouw van dit project gecombineerd met de werkingssubsidies en operationele kosten maken van dit project een duur prestige project zonder financiële rem. Dit afgeslankte project wordt gerealiseerd met veel te hoge kosten. Dit prestigeproject is voor ons controversieel van aard en daarom onthouden wij ons op dit punt.

Copyright © Geert Reyskens