Januari 2022

 2022_GEM_00012 - OMV-SH - omgevingsvergunning - 2021045186 - wegenisdossier i.h.k.v. het herinrichten van de Eikenlaan (opbreken en heraanleg van wegenis en riolering, kappen en heraanplant van bomen) - Goedkeuring onder voorwaarden


Midden dit jaar zijn er participatiemomenten voorzien voor de verkeersplannen Genk-West (Winterslag en Boxbergheide). Verkeersplannen om de verkeersveiligheid te verbeteren, de woonkwaliteit te garanderen en ruimte te geven aan de zachte weggebruiker. Dit in breed overleg en met inspraak van de bewoners!

Voor de Eikenlaan zijn er in de verkeersplannen 3 snelheidsremmende constructies voorzien. Tevens zijn er in de omgeving van de Eikenlaan wegafsluitingen aangeduid in de verkeersplannen.

Deze wegeniswerken en de verkeersplannen Genk-West zijn niet in overeenstemming, de plannen botsen inhoudelijk. En vooral doorkruisen de wegeniswerken de participatiemomenten Genk-West.

Het zou toch wreed ongepast zijn om wegeniswerken uit te voeren en na de participatiemomenten opnieuw werken zoals verkeersremmers te plaatsen of andere voorstellen van de inwoners mee te nemen.

Met deze wegeniswerken wordt niet geparticipeerd met de geplande inspraakmomenten Genk-West.