Juni 2022

Volgt de Genkse fietsinfrastrucuur het fietsbeleid van de toekomst? Hoe gaan wij het fietsen in Genk veiliger en aangenamer maken?


Onze (vaak ook recente) fietsinfrastructuur kan de toename van fietsers onmogelijk volgen. Fietsers die met fietsers botsen, het was een zeldzaamheid. Ook deze ongevallen gebeuren in Genk ( Craenevenne en Onderwijslaan).


Er zijn steeds meer verschillende soorten fietsen op de weg: bakfietsen, elektrische fietsen, speedpedelecs en cargofietsen. Dit kan je niet meer wegdenken uit het straatbeeld. Voeg daaraan de steeds populairdere toestellen toe zoals elektrische steps, monowheels en andere voortbewegingstoestellen met verschillende snelheden. Al deze verschillende fietsen en toestellen moeten samen op de bestaande fietspaden. En die zitten op hun limiet: er is een capaciteitsprobleem met  rechtstreekse gevolgen op de fietsveiligheid. 


Het fietsverkeer groeit snel en de bijbehorende infrastructuurwerken mogen niet blijven steken in de fase van een inhaaloperatie. Fietspaden van de toekomst moeten vandaag bijvoorbeeld al voldoende breed worden aangelegd, zodat ze volstaan voor de komende 30 jaar. Daarvoor is op vele plaatsen een herverdeling van de beschikbare ruimte nodig in het voordeel van het voetgangers- en fietsverkeer.


Een fietsvriendelijke omgeving is niet alleen goed voor wie fietst, maar zal ook meer mensen op de fiets krijgen.

Wat zijn de plannen/visie in de nabije toekomst om de fietsinfrastructuur duurzaam aan te passen met de basisfilosofie (advies Fietsberaad) dat twee fietsers veilig naast mekaar kunnen fietsen.

Sekswerkers en seksueel geweld


Om het sekswerk met de gekende overlast te decriminaliseren wordt het exploiteren van een seksbedrijf gelegaliseerd. Het gaat over rechten en plichten maar ook voor veiligheid van de sekswerker.  De vormgeving van dit reglement is stevig ontwikkeld  en in samenhang met de richtlijnen van de seksulogische hulpverlening. Ook is er gekeken naar ervaringssteden als Antwerpen en Sint-Truiden.


Vervolgens is het nodig om de hulp en steun aan slachtoffers van de mensenhandel te verbeteren en moet gezorgd worden dat sekswerkers veilig naar de politie kunnen stappen als ze te maken krijgen met geweld of uitbuiting.


Het thema seksuele uitbuiting en grensoverschrijdend gedrag past binnen een trend in de samenleving waarin aandacht is voor seksuele intimidatie waarbij kritisch gekeken wordt naar machtsverhoudingen en de manier waarop we met elkaar omgaan.


In allerlei lagen van de samenleving komen situaties voor waarbij de grenzen van mensen geschonden worden zowel fysiek als digitaal zoals bvb het misbruik van beeldmateriaal (vooral bij jongeren) De gevolgen voor het slachtoffer en maatschappij zijn ernstig. Mijn attitidu als zorgverlener is zeer duidelijk, over je grens, spreek er over, het is zeker oké om een aangifte te doen.


Daarom vraag ik ook om te kijken naar andere steden en gemeenten die inzetten op een digitaal platform van hoe en waar je aangifte kan doen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Door te melden maak je seksueel geweld en andere vormen van ongewenst gedrag zichtbaar. Hiermee maak je het verschil en kan er een gerichte aanpak opgezet worden.

Copyright © Geert Reyskens