Mei 2022

Reflecties over de jaarrekening OCMW 2021. Een beschouwing over “zorg en welzijn”.


Hoe moeilijk de pandemie ook was geweest, laat het ook een moment zijn van herbezinning en voor het effenen van een nieuw pad.

Hoe kunnen wij de noden en wensen van kwetsbare stadsbewoners meer centraal stellen in de stad na corona. Een focus op huisvesting, publieke ruimte en lokale gezondheidsvoorzieningen is een stap in de goede richting. Gezondheidsvoorzieningen moeten een centrale rol spelen. Het inplanten van gezondheidsvoorzieningen vooral in achterstandswijken waar Genkenaren die kampen met gezondheidsproblemen terecht kunnen. Lokale zorgteams kunnen met de kennis van de buurt en de sociale netwerken gebruiken om op een meer geïntegreerde manier aan de gezondheid van de Genkenaar te werken. Met aandacht voor algemeen welzijn en voor sociaal-ruimtelijke behoeften zoals goede woningen, gerenoveerde en duurzame  appartementen en toegang tot een groene buitenruimte met schaduwplekken om de Genkenaar te beschermen tegen de impact van het schadelijk zonlicht.


Wij gaan grenzen moeten verleggen in de geestelijke gezondheidszorg, het bevorderen van een samenleving waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, los van stigma en denken in termen van beperkingen. Het gaat erom dat de woonomgeving, je wijk open gaat staan voor mensen die “anders” zijn. Door mensen te nemen zoals ze zijn, ook al is dat een beetje raar, kunnen we hen helpen in hun vaak langzaam herstelproces. Ook al blijven ze “anders” , ze worden wel weer burger in plaats van psychiatrische patiënt. De inschakeling van GGZ-hulpverleners in de wijken maakt dat we kwetsbare personen sneller en beter kunnen opvolgen, ingrijpen of hulp inroepen (kwartiersmakers genoemd), ter plekke, vindplaatsgericht, outreachend). Ingrijpen bij dreigend controleverlies bvb verslaving, zelfdoding.

 

Als wij de geplande groeilijnen evalueren zien wij vaak dat de doelstellingen gedeeltelijk behaald zijn. 

Een breed structureel en netwerkoverschrijdend armoedebeleid is nodig. Implementatie van een echt armoedebeleid is nodig gezien de samenhang van de verschillende sectoren. Een antwoord op de onderbescherming of non-take-up van rechten tegen te gaan is outreaching. Getrainde maatschappelijke werkers gaan langs bij gezinnen met de expliciete opdracht om door hun ogen naar de werkelijkheid te kijken. De maatschappelijke werkers houden contact met kwetsbare gezinnen via sms, whatsapp, dit werkt veel beter dan telefonisch contact, het is bereikbaarder, laagdrempeliger.

De voelsprieten van de maatschappelijke werkers betekent samenwerken met vele organisaties die op het terrein actief zijn. Daarom minder versplintering en meer samenwerking.  Die ondersteunende premies kunnen voor kwetsbare gezinnen het verschil maken.

 

Het verhogen van de sociale weerbaarheid van jongeren is niet bereikt, groepstrajecten werden stilgelegd. Die inhaalbeweging is nodig, het Opboksproject is terug hervat. Rondom ontwikkeling van een gezonde persoonlijkheid is wel meer nodig, inzetten op: een positieve identiteit, sociale vaardigheden, zelfregie, zelfregulatie en gemeenschap.

De indicatie-stelling van het Opboksproject dient verfijnd te gebeuren, niet iedereen is gebaat met boksen als leertraject, jongeren met een geweldregulatieproblematiek zijn een tegenindicatie.

 

Het Vrouwencentrum krijgt vanaf 2022 geen stedelijke werking meer, ze zijn verhuist van de Doornstraat naar het wijkcentrum Dynamo, en krijgt een nog meer wijkkarakter. Vanuit het Vrouwencentrum wordt de afwijzing vanuit de Stad sterk ervaren. Het Vrouwencentrum biedt  aan 33 000  Genkse vrouwen kansen , een veilige ruimte en ondersteuning om zich te kunnen versterken in hun talenten, in het maken van eigen keuzes en het bepalen van de richting die ze hun leven willen geven. Juist een Stad die gaat voor een participatief model schuift het Vrouwencentrum aan de kant en gaat zelf ambassadeur spelen voor het thema “vrouw zijn”.  Empathie voor de werking van het Vrouwencentrum is ver zoek.

 

Extra inzetten op gezondheid op maat van gezinnen en kinderen werd niet gehaald.  De cijfers tonen aan dat gezondheidsverschillen al vroeg in het leven ontstaan. Het is belangrijk om te blijven inzetten op vroegtijdige en laagdrempelige preventie. Het volhoudend inzetten op een gezonde levensstijl in Genk draagt bij dat kinderen en jongeren kansrijk opgroeien.

 

Tenslotte vinden meer Genkenaren vinden een gepast antwoord op hun behoefte aan zorg- en ondersteuning. Het breed geïntegreerd onthaal (het zorgloket) maakt de hulpverlening toegankelijker. Personen met een zorgvraagondersteuning worden beter bereikt. Dit is een goede evolutie!

 

Genk is een stad met een hoge werkloosheid. Er is een grote behoefte aan zorgverleners.  Wij hebben als stad een potentiële marge om mensen te stimuleren om te kiezen voor een zorgberoep.  Als stad moeten wij het zorgberoep positief uitdragen. De zorg is een zeer krachtige sector, maar de beeldvorming kan stukken beter. Ik pleit voor een  Genks informatieloket betreffende opleidingsmogelijkheden in de gezondheids- en welzijnssector.

Copyright © Geert Reyskens