November 2022

Punt 21: Aanstellen bouwtechnisch coördinator gebouwen stad Genk/AGB Genk - gewijzigde gunningsvoorwaarden 

Een eerste beschouwing, het is jammer dat stad Genk 1200 man personeel heeft en zo een cruciale rol niet inhouse heeft.


Een tweede beschouwing, de bouwwerken van Jester zijn recent opgestart en nu reeds kan geconcludeerd worden dat de kosten voor de bouwtechnisch coördinator hoger zullen uitvallen dan de drempel van €140.000,00 aangezien er reeds € 137 000 gefactureerd werd. 

Gedurende het Jester bouwproject wordt een maandelijkse factuur verwacht van €7000 euro voor opvolging van de werken.

Dit zijn stevige bedragen waar enkel Genk de kosten draagt.

 De verdeelsleutel van dit project met name  2/3 voor de stad en 1/3 voor Jester wordt hier niet toegepast. Dit is wederom ten koste van de Genkenaar.


Bij navraag tijdens de commissie zou Jester zelf de opvolging doen. Stellen zij dan zelf een coördinator aan? 

Dit zou toch echt absurd zijn. 


Ten slotte, wij staan in Genk voor gigantische, duurzame uitdagingen en wij blijven geld steken, ook altijd veel  meer dan voorzien in elitaire kunstprojecten. 

Copyright © Geert Reyskens