Oktober 2022

Bijkomend agendapunt voor de gemeenteraad van dinsdag 18 oktober 2022.


Moderniseer de fiets-en voetpaden van de Bosdel!

Er is een toename van fietsers!  Dit heeft ook een keerzijde, er zijn in Genk recent ernstige en dodelijke fietsongevallen gebeurd. Er is een absolute noodzaak van een veilige fietsinfrastructuur.


De  éénrichtingsfietspaden in beide zijden van de Bosdel, beginnend aan de Paniswijerstraat tot aan de achterzijde van Meeënweg 29 zijn in slechte staat. Op sommige plaatsen is het fietspad niet meer toegankelijk voor gebruik. De fietsovergangen met de Paniswijerstraat zijn totaal versleten. Fietsers gebruiken de openbare weg om hun banden niet lek te rijden, wat gevaarlijk is.

De voetpaden zijn einde gebruik. 

Niet alleen slijtage maar ook te weinig onderhoud leidt tot deze aftakeling. Zo liggen daar betonnen voetstukken naast het fietspad zonder doel, de tussenliggende klinkers zijn weggezakt! Fout zonder meer.

Voorstel:

Deze fiets-en voetpaden hebben een grondige aanpak nodig. Veel meer als een make-up behandeling maar een stevige, moderne aanpak met een totale heraanleg van de fiets- voetpaden.

Om de context stevig  te kaderen zijn er foto’s in bijlage toegevoegd.


Geert Reyskens

Raadslid N-VA

Copyright © Geert Reyskens