Juni 2023

Reflectie op het jaarverslag Wonen!

Alleen wonen wordt meer en meer de norm, uit alle demografische gegevens tonen aan dat de norm alsmaar sterker verschuift van het klassieke gezin richting op je eentje wonen. De alleenwonenden in Genk vertegenwoordigen volgens statistiekbureau  Statbel in 2022 vandaag reeds 30%

Past het beleid en de samenleving zich voldoende aan met specifieke bezorgdheden zoals betaalbaar en ruim genoeg wonen. Er is een groeiende vraag naar kleinere, betaalbare woningen die geschikt zijn voor één persoon.

Als beleidsmakers moeten wij er niet blind voor zijn dat er meer alleenwonenden zijn en enkel nog gaan toenemen.

 

 Dansschool Bounce

 

In het schattingsverslag opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Martin Geuns dd. 30 mei 2023 wordt de marktconforme verkoopwaarde van het perceel grond geschat op € 156.000,00. Met toepassing van het bovengenoemde tarief voor socio-culturele actoren bedraagt de door vzw Bounce verschuldigde som € 95.030,00.

 

  • Is dit aangepast tarief besproken in de groep subsidies en reglementen van Sportnetwerk Genk? Een gekregen voordeel van zomaar €61000
  • Een patroon van niet-transparantie: Balletschool Veronique Lenaers en Damesvolley LVL werden ook niet besproken.

Copyright © Geert Reyskens