Maart 2023

Ontwikkel de mogelijkheid zodat sportievelingen van het Sportbos (opnieuw) gratis gebruik kunnen maken van de douches!


Gratis douchen na het sporten in het Sportbos? Dat kon in het gebouw Arcade tot 01.02.2023! Dit was een goede maatregel om het sporten onder de inwoners te bevorderen.

 

Na mijn vraagstelling heeft de directie van SportinGenk mij geïnformeerd dat er geen oud, en geen nieuw reglement is m.b.t. het gebruik van de kleedkamers en douches.

Het gebruik hiervan werd gedoogd!

 

De redenen hiervoor zijn de stijgende energieprijzen, het toenemend misbruik nl. de slechte staat waarin de kleedkamers worden achtergelaten, het ongecontroleerd en willekeurig gebruik waardoor o.a. poetsschema’s en verhuring niet kan afgestemd en gecoördineerd worden.

Trouwens wat wil je zonder afspraken en reglement.

 

Teveel overlast en organisatie: dus sluiten! De brave 90%  van de gebruikers worden gestraft met een dure €7,5 per douchebeurt en een omslachtige regeling “douchebeurt aanvragen per mail”. Eigenlijk zeg je “blijf weg hier” “trek uw plan”. Trouwens het omkleden voor en na het sporten wordt ook onmogelijk gemaakt.

 

Sporten mag beloond met een verkwikkende douche achteraf.

 

Enkele vragen:

  • Zijn de gebruikers van het Sportbos betrokken geworden bij het afschaffen van het gedoog beleid?
  • Is de nieuwe regeling gevalideerd met de participatiegroep SportNetwerk Genk? In de verslaggeving van de kernraad is dit niet terug te vinden!
  • Welke handhaving bestond er tijdens het gedoog beleid? Werden “foute” gebruikers aangesproken?

 

Ik vraag per stemming:

 

“Dat het gedoog douchebeleid zoals het bestond tot 01-02-2023 in de Sporthal Arcade voor de gebruikers van het Sportbos terugkeert.”

 

Met dank,

 

Geert Reyskens

Raadslid Stad Genk

Fractie N-VA


Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst stad Genk - INFRABEL i.h.k.v. de realisatie project "Verbreding brug Dominikanenlaan

De Genkenaren en in het bijzonder de inwoners van Termien krijgen perspectief dat tussen 2024 en 2026 de verbreding van de brug Dominikanenlaan en de site van de Slagmolenweg wordt aangepakt.

 

De verbreding van de brug owv de verbetering van de verkeersveiligheid staat reeds van 2012 op de agenda van de gemeenteraad. Een herhaalde vraag die ontstond vanuit ouderraad, buurtbewoners en gebruikers.

 

Ook vanuit onze fractie hebben wij met interpellaties dit dossier mee actueel gehouden.

 

Wij zijn tevreden met de gekregen acties en de daaraan verbonden tijdslijn.

Copyright © Geert Reyskens