Mei 2023

Preventie, aanpak en cijfers van zelfmoord in Genk.

Inleiding:

Zelfmoord en zelfmoordpogingen zijn belangrijke maatschappelijke en volksgezondheidskwesties. Ze hebben een rimpeleffect op families, vrienden, collega's, gemeenschappen en de samenleving in het algemeen. Zelfmoord vindt plaats gedurende de hele levensduur en was wereldwijd de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder de 15-29-jarigen. Zelfmoord is te voorkomen en de preventie ervan heeft door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) prioriteit gekregen als een wereldwijd doelwit. Zelfmoordpreventie is ook opgenomen als indicator in de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.


Zelfmoordgedachten hebben nooit slechts één oorzaak, maar ontstaan door een wisselwerking van risico- en beschermende factoren. Deze risicofactoren zijn altijd een combinatie van biologische, psychologische, sociale en psychiatrische risicofactoren. Zelfmoordgedachten evolueren ook niet lineair, maar met ups en downs. Aan een zelfmoord gaat altijd een heel proces vooraf. De grootste risicofactor voor zelfmoord is een eerdere poging tot zelfmoord.


Vraagstelling:

  • Graag de data van de zelfmoordcijfers in Genk van 2020, 2021 en 2022, dit volgens geslacht en leeftijdsgroep (jongeren, volwassenen en senioren).
  • Zijn er infofiches ontwikkeld ter ondersteuning van jeugdverenigingen (de meest kwetsbare groep) die in aanraking komen met een suïcide situatie? Ik verwijs naar : https://www.oostende.be/producten/detail/2778/psychologische-ondersteuning
  • Zijn er richtlijnen ontwikkeld om als stad suïcideveilig te zijn? Welke maatregelen heeft de stad reeds genomen, zoals bijvoorbeeld de beveiliging van de openbare ruimte?
  • Investeren in de preventie van zelfdoding werkt, zo toont wereldwijd onderzoek. Waaruit bestaat het Genkse preventiebeleid “zelfmoord”.

Copyright © Geert Reyskens