April 2019

Gemeenteraad 19/04/2019


Agendapunt 1

Goedkeuring verslag van 19-03-2019

 

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Agendapunt 13

Notulen:

Raadslid Reyskens (N-VA) vraagt om bij grotere bouwprojecten een parkeertoets te doen.

Verbetering:

Ik heb gevraagd om bij grotere woonprojecten een parkeerfietsnorm te hanteren. Zodat steeds voldoende fietsstallingen voorzien worden in elke nieuwbouw.

Resoluut de kaart van de fiets trekken, betekent werken aan een geïntegreerd fietsbeleid.

 

Agendapunt 5

 2019_GEM_00140 - 2018-992 - Structureel onderhoud wegen 2018 : bocht Hermeslaan / Hengelhoefstraat, Europalaan, H. Esserslaan, Stadsplein, Stationsplein, Transportlaan - Goedkeuring verrekening 2 – Kennisname

 

Kies voor voorbeeldige wegenwerken. Ook bij wegenwerken moeten fietsers vlot en veilig kunnen passeren. Een bordje met ‘fietsers afstappen’ volstaat niet. Waar het fietspad wordt versperd is een minimum vrije doorgang van 1 meter verplicht. Moeten fietsers omrijden, kondig dit dan een aantal dagen voordien aan. Voorzie vervolgens een duidelijke omleiding, inclusief info over het aantal (kilo)meters en aantal minuten omrijden. Laat de politie een werfcontrole doen.

 

Agendapunt 7

 2019_GEM_00155 - 2019-1097 - Heraanleg fietspaden Guillaume Lambertlaan - Essenlaan - lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring

 

Om het belang van de fiets te verhogen is een verleidend en sturend beleid nodig. Dat maakt mensen minder afhankelijk van de auto en doet vooral de levenskwaliteit van de Genkenaren verbeteren. Met te investeren in fietspaden gaat de leefkwaliteit in Genk er op vooruit. De ruimte die op de Guillaume Lambertlaan voorzien wordt heeft een breedte van 3 meter, men kiest voor een dubbelrichtingsfietspad, dit is niet de beste keuze. Het advies van het Fietsberaad voor dit type fietspad is 4 meter.  Temeer dat de ruimte die voorzien is moet rekening houden met een groeiend fietsverkeer en variëteit aan fietstypes en voortbewegingstoestellen. Het gebruik van elektische fietsen en speedpedelecs leidt tot meer snelheidsverschillen en inhaalmanoeuvres. Ook bij intensief fietsverkeer moet er ruimte blijven om snelheidsverschillen op te vangen, omdat:

 • Fietsers van alle leeftijden die zelfstandig of onder begeleiding gebruik maken van dezelfde infrastructuur.
 • Comfortabel naast elkaar rijden voor sociaal contact of begeleiding van kinderen.
 • Er is een verwachte toename en gewenste evolutie naar meer fietsverkeer.

 

Daarenboven vraag ik dat in de naaste omgeving van bouwplaatsen meer aandacht besteed wordt aan de veiligheids- en verkeersomstandigheden van alle openbare weggebruikers, meer bepaald van de voetgangers en fietsers.

Bijvoorbeeld:

 • Bouwwerken ter hoogte van Rozenkranslaan, is het voetpad opgeheven en staat de hoge radar tegen de stoeprand van het fietspad.
 • Bouwwerken ter hoogte van Gerard Bijenslaan ( Woonproject De Villardell)

 

 

Agendapunt 19

2019_GEM_00164 - 2019-10/AA - Onkruidbeheer op open en halfopen verhardingen, via de samenwerkingsovereenkomst met FLUVIUS SYSTEM OPERATOR m.b.t. de samenaankoop Limburgse steden en gemeenten – Goedkeuring

 

In kader van het onkruidbeheer kiest men voor een ecologische en duurzame bestrijding.

De opdrachtgever zal alle maatregelen nemen om de veiligheid van het personeel te garanderen. Men heeft hierbij een louter indicatieve lijst samengesteld. De bescherming tegen blootstelling aan zonlicht is hierin niet opgenomen.

Dit is een beroep dat in buitendienst wordt beoefend, gezien de periode van het jaar worden de werknemers aan intensief zonlicht  blootgesteld.

Als beleidsmakers moeten wij onze werknemers beschermen bij een rechtstreekse blootstelling aan de stralen van de zon.

In de periode 1990-2018 is het aantal nieuwe gevallen van melanoom flink gestegen. Voor mannen is het aantal nieuwe gevallen in deze periode bijna verviervoudigd en voor vrouwen bijna verdrievoudigd.

De stad biedt een perfect kader voor een preventief gezondheidsbeleid met betrekking tot huidkanker.  Als stad kunnen wij  een voortrekksersrol aannemen.

 • Voor het personeel (groendienst – politie – brandweer – technische dienst) dat in buitendienst werkt
 • Voor de vele verenigingen die buitenaktiviteiten organiseren bvb buitensportverenigingen, speelpleinen, chiro…

Maatregelen die men kan nemen zijn:

 • Het voorzien van goede schaduwvoorzieningen op openbare plaatsen zoals speeltuinen, picknick plaatsen, parken en sportaccommodaties en eet- en speelplaatsen in scholen en kinderopvang.
 • Schaduwvoorziening bij de goedkeuring van openbare voorzieningen en renovatie van bestaande infrastructuur.
 • Het verstrekken van schaduw bij stedelijke evenementen
 • Kinderspeelplaatsen beschouwen als top- prioriteit voor het aanbieden van schaduw.
 • Beschermende maarregelen voor personeel dat in buitendienst werkt (werkplanning verbeteren, dekzeilen voorzien, voorlichting, het ter beschikking stellen van beschermende zonnecremes, UV-werende kledij, hoofdeksel.
 • Het stedelijk subsidiereglement voor verenigingen aanpassen! Extra-punten voorzien als er preventieve maatregelen genomen worden ter preventie aan blootstelling van intensief zonlicht. Hierbij denk ik aan de verenigingen die vooral aan buitenactiviteiten doen (atletiek) maar ook bij buitenevenementen.

 

Genk kan hierbij het verschil maken met andere steden door een vooruitstrevend preventief gezondheidsbeleid mbt huidkanker voor ons stadspersoneel en onze inwoners! Dit gezondheidsbeleid is een voorbeeld van departement-overschrijdend werken. Dit gaat alle schepenen-raadsleden aan.