Februari 2019

Gemeenteraad 19/02/2019


2019_GEM_00076 - Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen - project cvba Nieuw Dak en vzw Stijn - Campus Portavida - Goedkeuring


 • Antwoord op een duidelijke nood en behoefte

Binnen de regio Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal, zijn er momenteel geen opvangmogelijkheden voor volwassen personen met een fysieke handicap en/of NAH, waarbij wonen in aangepaste appartementen gekoppeld is aan een intensieve ondersteuning op waar en waarbij dag- en nachtpermanentie voorzien is.

Uit cijfers van Steunpunt Sociale Planning Provincie Limburg, weten we dat hier heel wat openstaande zorgvragen zijn. Voor de regio GOAZ gaat het over 65 volwassen personen met een fysieke en/of NAH, welke op de Centrale Registratie Zorgvragen van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) staan.


De doelgroep is afgebakend voor mensen met een fysieke beperking, al dan niet met cognitieve beperkingen of afkomstig uit een niet-aangeboren hersenletsel.  Het gaat over 15 woonentiteiten lang-verblijf en 1 woonentiteit kort verblijf (crises-opvang). Dit gelieerd aan de Zorgcampus Portavida.


Doelgroepomschrijving:

 • De persoon heeft een fysieke of neuro-motorische handicap of  een niet aangeboren hersenletsel.  Het kan gaan om een traumatisch, niet traumatisch of een degeneratief 
 • De persoon heeft geen ernstige gedragsproblemen.
 • De persoon heeft geen ernstige psychiatrische problematiek.
 • De persoon heeft geen zwaar medische ondersteuning nodig.
 • De persoon is bewust van de leefomgeving en kan hieraan deelnemen
 • De persoon kan gebruik maken van een oproepsysteem
 • De persoon kan functioneren in een open woonvorm
 • De persoon beschikt over een persoonsvolgend budget voor wonen van het VAPH

                                             of

het betreft een verzekeringsdossier ten gevolge van een ongeval waarbij de personeelsassistentie gefinancierd wordt door de verzekering.

                                           of

de personeelsassistentie wordt gefinancierd met eigen middelen.

 

Alvorens in te schrijven, zal de welzijnsvoorziening die de woonassistentie voorziet, één of meerdere intakegesprekken (via ‘t Klavertje) voeren met de kandidaat-huurder in functie van het afsluiten van een IDO (individuele dienstverlening overeenkomst)  Een intakegesprek is een verplicht onderdeel in de toewijzingsprocedure, en heeft als doel om de kandidaat-huurder te laten kennis maken met het woonproject, de begeleidingsmethodiek en de leefregels.


Welke begeleidingsmethodiek? Wel kader van een beschermende omgeving wordt aangeboden?

Wat zijn de leefregels?


Bij het weigeren door de verhuurder van een toewijzing dient de reden van weigering duidelijk gemotiveerd te worden, en dienen de weigeringsgronden tijdens de intakeprocedure goed beschreven te worden. De intakeprocedure is hierin cruciaal. De kandidaat huurder heeft het recht om verhaal in te dienen. De exclusiecriteria kennen een grijze zone. Ze zijn niet allen meetbaar en zijn contextafhankelijk.


Gezien de opstart van een nieuwe doelgroep zou het niet aan te raden zijn van een proefperiode met regelmatige evaluatie en overleg met de huurder te voorzien?

Bestaat er bij weigering een goede zorgverwijzing?

Als raadslid vind ik het belangrijk om toekomstgericht ook te weten:

 • Hoeveel aanvragen gaan er gebeuren?
 • Weigering op basis van welke criteria?
 • Wordt er bij weigering verhaal getekend?
 • Bestaat er een wachtlijst?