Juni 2019

Gemeenteraad 18/06/2019


  Agendapunt 8

  Raadslid Reyskens (N-VA) bedankt de schepen voor het luikje communicatie in dit dossier want dit is belangrijk voor de fietsers. Hij meent dat ook fietspaden onderhoud nodig hebben en somt enkele knelpunten op. Fietsen op onveilige fietspaden brengt de fietser in onveilige situaties. De burgemeester geeft aan dat het probleem van de Hasseltweg alvast aangekaart is bij AWV. Hij bevestigt dat de knelpunten geregeld worden overlopen, samen met de fietsambtenaar. Vastgestelde pijnpunten mogen steeds doorgegeven worden.

   

  Geert Reyskens somt enkele knelpunten op:

  • Het fietspad gelegen langs de Hasseltweg, tussen Boxbergheide en Bokrijk is aan herstel toe.  Een fietspad veelal gebruikt door schoolgaande jongeren. Op Facebook lees je de vele ergenissen welke  fietsers ervaren. De kern van het probleem is dat het om een oud fietspad gaat en dat de betonplaten versleten en aan het verzakken zijn. Rijden op dit fietspad lijkt op een hindernissenparcours. Ik heb mijn vraag ook gemeld aan de Vlaamse Overheid “Meldpunt Wegen”.
  • Ook het niet vernieuwde deel fietspad tussen de Vennestraat en Tennislaan, ter hoogte van huisnummer 258 (Total) staat vol met builen en putten. Dit deel fietspad is vooral beschadigd door nabij gelegen bouwwerken en het handelsverkeer dat over het fietspad moet rijden.
  • Het fietspad gelegen op de Winterbeeklaan aan kanaalzijde  is kaduke. Hoogteverschil in betonplaten en inritten die kruisen met fietspaden zijn vernield. Het is in zo slechte staat dat je als fietser op de straat moet rijden. 

  Ik had zeker verwacht dat na mijn tussenkomst dat er maatregelen gingen  volgen daar de toestand van het fietspad van de Winterbeeklaan in slechte staat is.

  Dit gaat over een fietspad gelegen in het bedrijventerrein van Termien waar de fietsers zich moeten begeven op de straat tussen het vrachtwagenverkeer.

   

  Acties:

  Signalisatie + borden “fietsers op de rijweg”

  Herstel!


  Agendapunt 28 - 2019_GEM_00240 - in erfpacht nemen van een sportterein aan de Herckenrodestraat - De stad neemt een sportterein van de provincie in erfpacht gelegen aan de Herckenrodestraat. Vervolgens heeft de stad de intentie om het terrein via een nader te bepalen overeenkomst ter beschikking te stellen van de baseballclub White Sox tenneinde hun voortbestaan te faciliteren.


  Met deze erfpacht verschaft de stad bestaanszekerheid aan baseballclub White Sox. De club vraagt om de oude voetbalkantine af te breken. Deze kantine heeft geen gebruiksfunctie meer.

  Ook dienen de bomen in de omgeving  gesnoeid te worden.

   

  Agendapunt 38 2019_GEM_00255 - 2019-046/AA - Aanstelling van een externe dienstverlener voor de uitwerking van het Winterevenement 2019-2022 - Goedkeuring starten procedure en publicatie - Goedkeuring


  Binnen het bestek rondom duurzaamheid vind ik 1 zinnetje terug: De inschrijver geeft een opsomming weer van de elementen met betrekking tot duurzaamheid in het kader van deze opdracht.


  Rondom afval:

  Afval & reiniging

  Containers worden door de stad ter beschikking gesteld.

  Stad Genk ledigt alle containers op vrijdag 13/12/19. Daarna is de inschrijver verantwoordelijk voor het leegmaken van de containers alsook het proper houden van de evenementenzone. De betreffende kosten zijn ten laste van de inschrijver.

  De zone rond de evenementenzone wordt gereinigd door Stad Genk.

   

  Bij evenementen van deze omvang spreekt men over sorteereilanden.

   

  Duurzaamheid is niet geïmplementeerd als een criterium  dat van toepassing is bij de gunning van de opdracht.

  Bij festivals (GOS) en evenementen staat duurzaamheid steeds meer centraal. Een positieve ontwikkeling die door veel bezoekers wordt gewaardeerd. Daarom dienen wij als stad in te haken in de duurzaamheidstrend.

  Van een modern evenement verwacht je dat de impact op het milieu zo klein mogelijk is. Daarom wil ik dat Genk de sprong maakt van het verduurzamen van dit evenement.

   

   

  I.10 Gunningscriteria

  Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr.

  Beschrijving

  Gewicht

  1: Prijs (30) - 40

  De inschrijver maakt een totaalprijs voor het geheel en geeft de prijs voor de verschillende onderdelen weer in een duidelijk overzichtelijke tabel.

  2: Concept- en uitbatingsvoorstel (20) - 30

  De inschrijver bezorgt een duidelijk concept inclusief een inplantingsplan met beschrijving van de infrastructuur, de tarieven, de organisatie, de samenwerkingen, ... De offerte dient gestaafd te worden aan de hand van beeldmateriaal.

  3: Dienstverlening (20) - 30

  Mate van personeelsinzet, kwalificaties en ervaring van het team en service

  Totaal gewicht gunningscriteria: 100

   

  Ik vraag om de gunningscriteria aan te passen en als 4de criteria Duurzaamheid  toe te voegen met als weging 30 punten.

  Duurzaamheid: Duurzaamheid en afvalplan moeten deel uit maken van de offerte. Er kan niet gewerkt worden met niet-herbruikbare recipiënten. Niet door inschrijver, maar ook niet door de eventuele standhouders. Een afvalplan maakt deel uit van de offerte. Hier wordt een nota gevraagd waarin wordt beschreven hoe zal worden omgegaan met duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en toegankelijkheid. Genk wil als stad meer inspanningen leveren naar duurzaamheid toe, en elke stap in deze richting wordt dan ook gunstig beoordeeld.


  Enkele voorbeelden:

  Bij de eetstandjes kan je meer fingerfood aanbieden of kiezen voor duurzamere verpakkingen.

  Kies maximaal voor herbruikbare bekers. Plaats sorteereilanden om Genk schoon te houden.

  Voorzie in de omgeving een fietsparking


  Bijkomend agendapunt voor de GR van 18 juni 2019.

  Gaat Stad Genk kiezen voor rationeel waterbeheer op de stedelijke begraafplaatsen van Waterschei en Genk-Centrum?

  Na schriftelijke vraagstelling blijkt dat op de stedelijke begraafplaats van Genk-Centrum de waterpunten aangesloten zijn op het leidingnetwerk. Het jaarlijks verbruik van +/- 1400m³  (inclusief borstelwagens sector centrum) met een kostprijs van 7.000EUR. Men beschrijft dat er te weinig dakvolume bestaat om aan waterrecuperatie te kunnen doen.

  Voor Waterschei is er (recent) gedeeltelijke waterrecuperatie aan het centraal gebouw en de andere watertappunten verspreid over het park zijn aangesloten op het leidingnetwerk. Het jaarlijks verbruik van +/- 650m³ ( cijfer voor de installatie regenwaterrecuperatie) met een kostprijs van +/- 3300EUR.

   

  Op jaarbasis is dit een kostprijs van 10000EUR!

   

  De Watergroep adviseert dat wij allen zuinig met ons kwalitatief hoogwaardig drinkbaar water omgaan. Als stadsbestuur hebben wij een voorbeeldfunctie. Voor het reinigen van de graven en het begieten van de bloemen en planten is het leidingwater te kostbaar.

   

  Gaat Stad Genk de mogelijkheid onderzoeken om aan waterwinning te doen? Een boorput?

  - om duurzame redenen

  - om de hoge factuur van het leidingwater te minderen

  - kan er voor de borstelwagens niet snel een alternatief gevonden worden? Dit is er over. Borstelwagens voor onderhoud van de wegen die (kostbaar) leidingwater gebruiken???

   

  Besluit: hoe waterefficiënt is Stad Genk? Een wateraudit is noodzakelijk, dit is een goede zaak voor de gemeentelijke begroting én een goede stap in de richting van duurzaam waterverbruik in Genk.