Mei 2019

Gemeenteraad 21/05/2019


   2019_GEM_00172 - 2019-1099 - Uitvoeren van onderhoudswerken aan stadswegen 2019 - Lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring

   

  Beste schepen, dank voor de verduidelijking tijdens je commissie over het  communicatieplan dat opgezet wordt zodat bewoners goed geïnformeerd worden waar en wanneer de werken plaats vinden.

  Ook goede communicatie voor de fietsers is nodig. Bij nieuwe asfaltering zijn de straten minder goed berijdbaar en rij je de banden lek door losliggende steentjes.


  Naast het onderhoud van de stadswegen vraag ik dat er ook een actieplan opgezet wordt voor een dringend  herstel van een aantal fietspaden.

  • Het fietspad gelegen langs de Hasseltweg, tussen Boxbergheide en Bokrijk is aan herstel toe.  Een fietspad veelal gebruikt door schoolgaande jongeren. Op Facebook lees je de vele ergenissen welke  fietsers ervaren. De kern van het probleem is dat het om een oud fietspad gaat en dat de betonplaten versleten en aan het verzakken zijn. Rijden op dit fietspad lijkt op een hindernissenparcours. Ik heb mijn vraag ook gemeld aan de Vlaamse Overheid “Meldpunt Wegen”.
  • Ook het niet vernieuwde deel fietspad tussen de Vennestraat en Tennislaan, ter hoogte van huisnummer 258 (Total) staat vol met builen en putten. Dit deel fietspad is vooral beschadigd door nabij gelegen bouwwerken en het handelsverkeer dat over het fietspad moet rijden.
  • Het fietspad gelegen op de Winterbeeklaan aan kanaalzijde  is kaduke. Hoogteverschil in betonplaten en inritten die kruisen met fietspaden zijn vernield. Het is in zo slechte staat dat je als fietser op de straat moet rijden. 


  Uit onderzoek van de Universiteit Gent blijkt dat de lage kwaliteit van een fietspad mogelijk ook een indirecte oorzaak is van fietsongevallen. De resultaten waren vrij duidelijk: een slecht fietspad zorgt ervoor dat je als fietser voornamelijk naar het fietspad zelf kijkt, en dus niet naar wat er gebeurt in de omgeving.