Maart 2022

Motie ter veroordeling van de inval in Oekraïne


De gemeenteraad van Genk,

 

- overwegende de inval op 24 februari 2022 van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie in Oekraïne, die niet uitgelokt was en onrechtvaardig is,

- overwegende dat de Russische Federatie met deze inval de grootste militaire operatie in een ander soeverein land in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog begon,

- overwegende de ongeziene humanitaire gevolgen van deze inval, die een flagrante schending is van het internationaal recht dat stelt dat staten zich moeten onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van eigen staat,

- overwegende de voorgeschiedenis van de inmenging van de Russische Federatie in de soevereiniteit van Oekraïne: het illegaal inlijven van de Krim in het voorjaar van 2014, middels een militaire operatie en het organiseren van een illegaal referendum, dat in strijd was met het internationaal recht, en de verantwoordelijkheid in het in stand houden van de zogenaamde, internationaal niet erkende Volksrepublieken Donetsk en Loehansk, onder meer door militaire inmenging en het organiseren van illegale verkiezingen die in strijd waren met de Akkoorden van Minsk en het internationaal recht,

- overwegende de Russische Federatie ongemeen hard optreedt tegen haar eigen onderdanen die op een vreedzame manier hun ongenoegen uiten met de inval in Oekraïne, met massale arrestaties tot gevolg, wat een schending is van het fundamenteel recht op manifesteren en de democratische waarden,

- overwegende het belang van het vreedzaam samenleven van alle inwoners van Genk, van welke afkomst ook,

- overwegende de lange en rijke traditie van Genk als stad met een vrije en tolerante geest, waar plaats is voor alle overtuigingen zolang deze respectvol en vreedzaam geuit worden,

- overwegende dat deze traditie maakt dat Genk elke vorm van geweld en agressie verwerpt,

 

Besluit,

  1. om zijn solidariteit te betuigen met het Oekraïense volk, dat slachtoffer is van de onrechtmatige militaire schending van het internationaal recht door de Russische Federatie,
  2. om zijn ongenoegen en verontwaardiging te uiten over de schending van burgerrechten in de Russische Federatie,
  3. om in naam van alle inwoners van Genk op te roepen tot het onmiddellijk beëindigen van de vijandelijkheden en het sluiten van een vredesakkoord dat de soevereiniteit van Oekraïne respecteert.

 

Genk, 15 maart 2022


Cindy Machiels en Geert Reyskens

Interpellatie: de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Genk.


De door de Russische president Poetin bevolen aanval op Oekraïne laat niemand onbewogen. Er is geen enkele rechtvaardiging mogelijk voor deze massale en militair goed voorbereide agressie jegens een soevereine natie. Onze gedachten gaan uit naar het Oekraïense volk.

We kunnen van onze Genkenaren niet verwachten dat zij alle Oekraïense vluchtelingen een duurzame verblijfsoplossing aanbieden. Het is ook noodzakelijk om vanuit Stad Genk te voorzien in een collectieve opvang. Er is nood aan een snel, duurzaam en gestructureerd aanbod. Het zal dikwijls gaan om kwetsbare mensen, vooral vrouwen met kinderen, die behoefte hebben aan begeleiding en omkadering.

 

  • Hoeveel, waar en welke collectieve opvangplaatsen worden voorzien voor Oekraïense vluchtelingen in Genk?
  • Uit wat bestaat de zorgomkadering in de collectieve opvangplaatsen?
  • Wat omvat het onderwijsplan voor de vluchtelingkinderen. Wordt er actief gezocht naar tolken en leraren onder de vluchtelingen?
  • Hoeveel gastgezinnen met betrekking tot #plekvrij zijn er aangemeld?
  • Wat omvat de screening aanbieders #plekvrij?
  • Welke sociaal-maatschappelijke opvolging is er voorzien tijdens het verblijf in Genk, voor zowel de vluchtelingen als de gastgezinnen?
  • Hebben wij in Genk een coördinatiepunt met betrekking tot de crisis in Oekraïne voor vragen, solidariteitsprojecten en opvang gezien de verwevenheid met de Oekraïense gemeenschap.

 

Fractie N-VA Genk

Raadsleden: Cindy Machiels en Geert Reyskens

Copyright © Geert Reyskens